Jdi na obsah Jdi na menu
 


Povinně zveřejňované informace

23. 3. 2018

 

Povinně zveřejňované informace

           dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

1.

Úplný oficiální název povinného subjektu.

 2.mateřská škola Plzeň, U Hvězdárny 26, příspěvková organizace

2.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

Základní účel zřízení – předškolní vzdělávání dětí

 

Hlavní činnost

  • Předškolní vzdělávání dětí
  • Zajištění školního stravování

 

Zřizovatel – statutární město Plzeň

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy – Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

 

Zřizovací listina

3.

Popis organizační struktury povinného subjektu.

Organizační struktura (organizační  pavouk - viz organizační řád)

4.

Kontaktní spojení

Kontakty  

5.

Platby

Školné

Stravné

 

6.

Identifikační číslo školy (IČ)

70940720

7.

Daňové identifikační číslo (DIČ)

Škola není plátcem daně z přidané hodnoty

8.

Dokumenty

Údaje o rozpočtu Portál městského obvodu Plzeň 2 : Portál městského obvodu Plzeň 2

ŠVP

Zřizovací listina

 9.

Žádosti o informace

Místo a způsoby podání

10.

Příjem žádostí, stížností a dalších podání

Kontakty

11.

Opravné prostředky

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu

 

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání

(viz rozhodnutí o nepřijetí)

  • poštou
  • osobně

do 15 dnů ode dne doručení.

12.

Formuláře

Lze - vyzvednout osobně v kanceláři ředitele MŠ,

         stáhnout zde Zápis do MŠ

Žádost o přijetí do MŠ  

Přihláška ke stravování

Evidenční list dítěte

Žádost o poskytnutí informace

Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu

 

13.

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

 

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Zápis do MŠ ( květen i v průběhu šk. roku)

Přihláška dítěte k předškolnímu vzdělávání

Pověření k vyzvedávání dítěte

Osvobození od úplaty – informace podá ředitelka školy

 

14.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  

 

Zákon č.561/2004 Sb., školský zákon

 

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

 

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování   

 

   

15.

Sazebník úhrad za poskytování informací

 

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad

Sazebník úhrad za poskytování informací  

 

 

Dosud nebylo řešeno

16.

Licenční smlouvy, Výhradní licence

Nejsou uzavřeny

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva