Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápisy 2016/2017

18. 1. 2016

Zápisy do mateřské školy pro školní

rok 2016/2017

Zápisy do mateřských škol proběhnou v letošním roce opět v elektronické podobě. Od 14.3. do 29.3.2016 proběhne vyplňování přihlášek na webových stránkách www.mszapis.plzen.eu 

Vyplněnou přihlášku můžete do naší mateřské školy přinést ve dnech:

30.3.2016      8.00 - 12.00 hod.

31.3.2016      13.00 - 17.00 hod.

 

Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol zřizovaných městem Plzeň

pro školní rok 2016/2017

v souvislosti s využitím aplikace Elektronické podpory zápisů do MŠ

 

Do mateřské školy budou přijímány děti narozené do 31. 12. 2013. Děti mladší budou přijímány v případě volné kapacity mateřské školy od ledna 2017.Výjimky mohou nastat v mateřských školách, které mají zajištěné podmínky pro vzdělávání mladších dětí.

 

Bydliště dítěte (max. 1200 bodů)

 

Kritérium bude muset být doloženo občanským průkazem nebo originálem potvrzení z ohlašovny pobytu nebo originálem nájemní smlouvy.

 1. Místo trvalého pobytunebo bydliště dítěte
  • ve městě Plzni: 960 bodů
  • mimo město Plzeň: 0 bodů

 

 1. Místo trvalého pobytu nebo bydliště dítěte v městském obvodě
  • v městském obvodu mateřské školy, příp. detašovaného pracoviště: 160 bodů
  • mimo městský obvod mateřské školy: 0 bodů

 

 1. Doklad o bydlišti ve městě Plzni
  • trvalý pobyt: 80 bodů
  • nájemní smlouva: 80 bodů

 

 

Věk dítěte (max.687,3 bodu)

 

Věk dítěte je počítán k 31. 12. 2016.

 1. Věková skupina
  • předškoláci (pětiletí nebo šestiletí): 640 bodů
  • čtyřletí a tříletí: 320 bodů
  • dvouletí: 0 bodů

 

 1. Rok věku dítěte
  • čtyřletí, šestiletí: 40 bodů
  • dvouletí, tříletí, pětiletí: 0 bodů

 

 

 1. Den věku dítěte v roce
  • za každý den k 31. 12. 2016: 0.02 bodu

 

 

Sourozenec (max. 20 bodů)

 

Kritérium bude zohledněno pouze u dětí, které dosáhnou věku 3 let do 31. 12. 2016 (pokud dítě nedosáhne věku 3 let do 31. 12. 2016, nebude se váha sourozence při přijetí zohledňovat).

 1. Sourozenec
  • již navštěvuje školu, kam je přihláška podaná (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2016): 20 bodů
  • nenavštěvuje školu, kam je přihláška podaná: 0 bodů

 

 

Závažná individuální situace dítěte (není bodově hodnoceno)

 

Závažná individuální situace dítěte, kterou zákonný zástupce prokáže řediteli MŠ (nepříznivá sociální nebo zdravotní situace rodiny, pěstounská péče apod. – lze prokázat např. potvrzením o poskytnutí dávky v hmotné nouzi...). Situaci dítěte posoudí ředitel MŠ v rámci správního řízení.

 

 1. Závažná individuální situace dítěte, kterou zákonný zástupce prokáže řediteli MŠ
  • není bodově hodnoceno